You need to upgrade your Flash Player
Zaloguj się | Nie masz swojego konta? Załóż konto »   

Karta zgłoszeń HALP i SLS

 

1. Organizatorem rozgrywek jest firma HALP S.C.

2. Członkiem Halowej Amatorskiej Ligi Piłkarskiej i Szczecińskiej Ligi Szóstek zwanej dalej HALP i SLS może być drużyna, która dokona pisemnego zgłoszenia i opłaci wpisowe w terminie podanym przez organizatora. Wysokość wpłaty na XV edycje HALP wynosi 3200 zł*. Przy czym istnieją opcje wpłaty wpisowego w jednej racie przed ligą do np. 15 .10 – 3200 zł* w dwóch ratach  w terminach 15.10 i przed rozpoczęciem drugiej rundy 3400 zł*, więcej rat 3600 zł*
a) termin opłaty wpisowego upływa 18 października 2015 r.
b) termin opłaty pierwszej raty wpisowego upływa 18 października 2015 r.
c) termin opłaty drugiej raty wpisowego upływa 1 stycznia 2016 r.

dalsza część regulaminu ....>>>

 

Nazwa drużyny:
Nazwisko Imię Pesel
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Dane dotyczące kierownika - osoby odpowiedzialnej za drużyny podczas trwania rozgrywek
Nazwisko Imię Pesel
Adres do korespondencji:
Numer telefonu/fax/gg:
E-mail:
Potwierdzam autentyczność wyżej wymienionych danych i z pełnią odpowiedzialnością biorę na siebie wszystkie obowiązki i konsekwencje jakie będą dotyczyły drużyny, jak i zawodników w niej występujących. Potwierdzam, że wyżej wymienieni zawodnicy zapoznali się z regulaminem rozgrywek, których organizatorem jest firma HALP S.C. i akceptują wszystkie zawarte w nim treści.
Urodziny małego piłkarza