You need to upgrade your Flash Player
Zaloguj się | Nie masz swojego konta? Załóż konto »   

Mecze przełożone

Począwszy od 5-go sezonu HALP wprowadzamy nową pod stronę o nazwie "Mecze przełożone". Znajdować się będą na niej informacje o meczach przełożonych, maksymalnych terminach ich rozegrania, oraz o tym, która z ekip przełożyła spotkanie.

Jednocześnie informujemy, że wszystkie mecze przełożone muszą (!) być rozegrane w ciągu 14 dni od daty wyznaczonej przez terminarz. W przypadku nie rozegrania pojedynku w tym terminie, będziemy konsekwentnie przyznawać walkowery na niekorzyść drużyny, która przełożyła mecz !

W myśl regulaminu, punkt 30:

Przełożenie terminu spotkania jest możliwe tylko w wyjątkowych przypadkach i za zgodą organizatora ligi. Zespół występujący o zmianę daty meczu musi:

  1. zwrócić się o to pisemnie na 14 dni przed wyznaczonym terminem do organizatora
  2. powiadomić drużynę przeciwną, a także uzyskać od niej pełną akceptacje zmiany terminu spotkania wraz z podaniem daty dokładnej daty nowego terminu
  3. spotkanie zaleg³e musi siê odbyæ w ci±gu 21 dni od wcze¶niej ustalonej daty spotkania, jeśli po tym terminie drużyny nie ustalą wspólnego terminu to zrobi to organizator obligatoryjnie
  4. Zmianom nie podlegają spotkania trzech ostatnich kolejek ligowych.
  5. Koszt wynajmu boiska oraz sędziów ponosi drużyna która prosiła o zmianę. Jest to 200 zł.
  6. Numery telefonów i kontakt do innych kierowników zespołów posiada organizator - Robert Jurszo tel. 501084750

Nowy termin Mecz Kolejka Przełożył
Urodziny małego piłkarza