You need to upgrade your Flash Player
Zaloguj się | Nie masz swojego konta? Załóż konto »   

1 liga - Super Snajper

LP Zawodnik Bramki Dru yna
1 Bartosz Targoński 77 Opto Team
2 Michał Grze¶kowiak 49 Universal
3 Łukasz Aleksandrowicz 41 JS Team autoMaks.pl
4 Łukasz Cebulski 40 JS Team autoMaks.pl
5 Petre Gogarowski 32 Lufy Czerkiego
6 Przemysław Żurowski 30 Konsbud
7 Konrad Prawucki 30 JS Team autoMaks.pl
8 Paweł Lewandowski 28 Terminex Meble
9 Ryszard Kosmaczewski 25 Lufy Czerkiego
10 Sylwek Michałowski 23 Konsbud
11 Piotr Lewandowski 23 Terminex Meble
12 Paweł D±browski 23 Altor
13 Przemysław Gac 18 Altor
14 Mariusz Siara 18 Opto Team
15 Paweł Janowicz 18 BDP
16 Jacek Wasilewski 18 Agryf
17 Piotr Czerkasow 17 Lufy Czerkiego
18 Piotr Mielczarek 17 BDP
19 Andrzej Ziobrowski 17 Universal
20 Łukasz Łazarz 16 JS Team autoMaks.pl
21 Paweł Kornacki 16 Opto Team
22 Jakub Głogowski 15 Opto Team
23 Kacper Matlak 14 BDP
24 Robert Wilk 13 Terminex Meble
25 Paweł Bonaszewski 13 BDP
26 Piotr Florek 13 Opto Team
27 Maciej ¦widerski 13 BDP
28 Robert Sikorski 12 JS Team autoMaks.pl
29 Mirosław Skibiński 12 Universal
30 Rafał Langa 11 Agryf
31 Marcin Wawrzaszek 11 Opto Team
32 Bartek Tylicki 11 Agryf
33 Marek Rupiński 10 BDP
34 Dariusz Grze¶kowiak 10 Universal
35 Tomasz Siara 10 Opto Team
36 Paweł Wasiluk 10 Terminex Meble
37 Łukasz Osiński 10 Konsbud
38 Tomasz Putkiewicz 10 Agryf
39 Dawid Markiewicz 9 JS Team autoMaks.pl
40 Krzysztof Bojaruniec 9 Agryf
41 Radosław Samson 9 Altor
42 Grzegorz Szudarek 9 Villa Hoff
43 Krzysztof Kornak 9 Terminex Meble
44 Michał Stoltmann 9 Terminex Meble
45 Łukasz Muryń 9 Konsbud
46 Łukasz Buko 9 Lufy Czerkiego
47 Paweł Lisowski 9 Universal
48 Paweł Szewczyk 8 Lufy Czerkiego
49 Maciej Nowicki 8 Terminex Meble
50 Piotr ¦mieja 8 Lufy Czerkiego

1 liga - Asystent

LP Zawodnik Bramki Dru yna
1 Łukasz Cebulski 31 JS Team autoMaks.pl
2 Bartosz Targoński 24 Opto Team
3 Łukasz Łazarz 22 JS Team autoMaks.pl
4 Petre Gogarowski 20 Lufy Czerkiego
5 Mariusz Siara 19 Opto Team
6 Michał Grze¶kowiak 18 Universal
7 Paweł Lewandowski 16 Terminex Meble
8 Konrad Prawucki 16 JS Team autoMaks.pl
9 Łukasz Aleksandrowicz 14 JS Team autoMaks.pl
10 Paweł D±browski 14 Altor
11 Ryszard Kosmaczewski 13 Lufy Czerkiego
12 Mirosław Skibiński 13 Universal
13 Dawid Markiewicz 12 JS Team autoMaks.pl
14 Robert Wilk 12 Terminex Meble
15 Jacek Janowczyk 12 Konsbud
16 Piotr ¦mieja 12 Lufy Czerkiego
17 Robert Sikorski 11 JS Team autoMaks.pl
18 Andrzej Ziobrowski 11 Universal
19 Piotr Lewandowski 11 Terminex Meble
20 Piotr Florek 11 Opto Team
21 Krzysztof Kornak 10 Terminex Meble
22 Jacek Wasilewski 10 Agryf
23 Grzegorz ¦piewak 10 Agryf
24 Adrian Krzywicki 9 JS Team autoMaks.pl
25 Kacper Matlak 9 BDP
26 Jarosław Sajewicz 9 Opto Team
27 Tomasz Putkiewicz 9 Agryf
28 Sylwek Michałowski 8 Konsbud
29 Mirosław Wasyluk 8 Terminex Meble
30 Jakub Głogowski 8 Opto Team
31 Przemysław Żurowski 8 Konsbud
32 Dariusz Grze¶kowiak 7 Universal
33 Krzysztof Bojaruniec 7 Agryf
34 Kacper Lipiński 7 Villa Hoff
35 Paweł Wasiluk 7 Terminex Meble
36 Cezary Domalski 7 Konsbud
37 Maciej ¦widerski 7 BDP
38 Maciej Jędrzejewski 6 Terminex Meble
39 Tomasz Siara 6 Opto Team
40 Paweł Bonaszewski 6 BDP
41 Maciej Nowicki 6 Terminex Meble
42 Łukasz Buko 6 Lufy Czerkiego
43 Igor Czuryszkiewicz 6 Universal
44 Marek Rupiński 5 BDP
45 Mirosław Piróg 5 BDP
46 Rocker 5 JS Team autoMaks.pl
47 Paweł Kornacki 5 Opto Team
48 Radosław Samson 5 Altor
49 Paweł Janowicz 5 BDP
50 Zbigniew Węczkowski 5 Agryf

1 liga - Punktacja Kanadyjska

LP Zawodnik Bramki Dru yna
1 Bartosz Targoński 101 Opto Team
2 Łukasz Cebulski 71 JS Team autoMaks.pl
3 Michał Grze¶kowiak 67 Universal
4 Łukasz Aleksandrowicz 55 JS Team autoMaks.pl
5 Petre Gogarowski 52 Lufy Czerkiego
6 Konrad Prawucki 46 JS Team autoMaks.pl
7 Paweł Lewandowski 44 Terminex Meble
8 Łukasz Łazarz 38 JS Team autoMaks.pl
9 Ryszard Kosmaczewski 38 Lufy Czerkiego
10 Przemysław Żurowski 38 Konsbud
11 Mariusz Siara 37 Opto Team
12 Paweł D±browski 37 Altor
13 Piotr Lewandowski 34 Terminex Meble
14 Sylwek Michałowski 31 Konsbud
15 Jacek Wasilewski 28 Agryf
16 Andrzej Ziobrowski 28 Universal
17 Robert Wilk 25 Terminex Meble
18 Mirosław Skibiński 25 Universal
19 Piotr Florek 24 Opto Team
20 Kacper Matlak 23 BDP
21 Robert Sikorski 23 JS Team autoMaks.pl
22 Paweł Janowicz 23 BDP
23 Jakub Głogowski 23 Opto Team
24 Dawid Markiewicz 21 JS Team autoMaks.pl
25 Paweł Kornacki 21 Opto Team
26 Przemysław Gac 20 Altor
27 Piotr Czerkasow 20 Lufy Czerkiego
28 Piotr Mielczarek 20 BDP
29 Piotr ¦mieja 20 Lufy Czerkiego
30 Maciej ¦widerski 20 BDP
31 Jacek Janowczyk 19 Konsbud
32 Krzysztof Kornak 19 Terminex Meble
33 Paweł Bonaszewski 19 BDP
34 Tomasz Putkiewicz 19 Agryf
35 Dariusz Grze¶kowiak 17 Universal
36 Paweł Wasiluk 17 Terminex Meble
37 Grzegorz ¦piewak 17 Agryf
38 Tomasz Siara 16 Opto Team
39 Krzysztof Bojaruniec 16 Agryf
40 Marcin Wawrzaszek 16 Opto Team
41 Marek Rupiński 15 BDP
42 Adrian Krzywicki 15 JS Team autoMaks.pl
43 Łukasz Buko 15 Lufy Czerkiego
44 Rafał Langa 14 Agryf
45 Radosław Samson 14 Altor
46 Maciej Nowicki 14 Terminex Meble
47 Jarosław Sajewicz 14 Opto Team
48 Cezary Domalski 13 Konsbud
49 Łukasz Osiński 13 Konsbud
50 Bartek Tylicki 13 Agryf
Urodziny małego piłkarza