You need to upgrade your Flash Player
Zaloguj się | Nie masz swojego konta? Załóż konto »

§1
Warunki i Zasady Uczestnictwa

1. Organizatorem rozgrywek jest firma HALP S.C.

2. Członkiem Halowej Amatorskiej Ligi Piłkarskiej i Szczecińskiej Ligi Szóstek zwanej dalej HALP i SLS może być drużyna, która dokona pisemnego zgłoszenia i opłaci wpisowe w terminie podanym przez organizatora. Wysokość wpłaty na XIII edycje SLS wynosi 3000 zł*. Przy czym istnieje możliwość rozłożenia tej kwoty na dwie raty po 1600 zł*.
a) termin opłaty wpisowego upływa 4 kwietnia 2014 r.
b) termin opłaty pierwszej raty wpisowego upływa 21 kwietnia 2014 r.
c) termin opłaty drugiej raty wpisowego upływa 23 czerwca 2014 r.

3.Halp s.c. zobowiązuje się przeprowadzić rozgrywki według poniższego regulaminu, przy czym mecze mistrzowskie z pominięciem meczy przełożonych będą rozgrywane w środy, piątki od godzin popołudniowych tj najwcześniej od godz.16:00 do najpóźniej 24:00.W soboty i w niedziele od godz. 8:00 do godz. 24:00

4.
Warunkiem uczestnictwa w rozgrywkach (SLS) jest:
a) elektroniczne zgłoszenie w formularzu ( http://www.halp.com.pl/halp/index.php?action=notification ) zawodników maksymalnie 20 (dwudziestu) lub 40 (czterdziestu tylko w momencie opłacenia wpisowego dla drugiej drużyny zwanej dalej rezerwami), minimalnie 6 (sześciu lub analogicznie 12 w przypadku rezerw) w terminie podanym przez organizatora wraz z numerami PESEL, który jest niezbędny w celu identyfikacji zawodnika w bazie danych halp
b) zawodnik bierze na siebie pełną odpowiedzialność za grę w rozgrywkach bez zezwolenia lekarza i nie będzie rościł do organizatorów SLS żadnych odszkodowań oraz zadość uczynień w związku z kontuzjami i nieszczęśliwymi wypadkami podczas rozgrywek. 
c) każda drużyna, uczestnicząca w rozgrywkach winna być ubezpieczona od następstw nieszczęśliwych wypadków. Zarząd - Firama (HALP s.c.) nie ponosi odpowiedzialności za następstwa nieszczęśliwych wypadków.
e) opłacenie wpisowego podanego w pkt.2 §1 Warunków i Zasad Uczestnictwa

5.
Rozgrywki będą prowadzone zgodnie z przepisami, PZPN z wyłączeniem:
a) wślizgów (zakaz obowiązuje tylko w obrębie 1,5 metra od przeciwnika)
b) spalonych
c) odległości muru z zawodników (obowiązuje 5 m)
d) ilości zawodników
e) wielkości bramek jak i pola gry
f) zmian zawodników - obowiązują lotne w strefie zmian (ławki rezerwowych)
g) bramkarz i tylko bramkarz wznawia grę po aucie bramkowym podaniem nogą z ziemi (piłka stojąca z obrębu pola karnego), przy czym piłka po podaniu musi opuścić pole karne (w razie nie opuszczenia piłki rzut należy powtórzyć)
h) rzut karny (obowiązuje 9 m)
i) rozpoczęcie spotkania nie musi nastąpić podaniem do przodu
j) spotkanie kończy sędzia i jeśli uzna to za stosowne, może przedłużyć spotkanie (nominalny czas gry 2 x 25 min) sygnalizując w końcowej fazie meczu o jaki czas został mecz przedłużony,
k) bramkarz może zamienić się miejscem z każdym zawodnikiem pod warunkiem że zmiana zostanie dokonana za zgodą sędziego oraz nastąpi ona w przerwie w grze (przy czym nowo wprowadzony zawodnik musi również odróżniać się strojem od pozostałych graczy)
l) bramkarz nie może zdobyć bramki z ręki. Jeżeli dojdzie do takiego zdarzenia drużyna która straciła bramkę wznawia grę autem bramkowym, a gol nie zostaje uznany
m) jeśli zmiana zawodnika nastąpiła w innym niż wyznaczone do tego miejsce to sędzia winien ukarać zawodnika wchodzącego na boisko żółtą kartką w pierwszej przerwie podczas gry od momentu zmiany zawodników.
n) gdy zawodnik rezerwowy wejdzie na boisko zanim zmieniony zawodnik całkowicie opuści pole gry, (7 osób na boisku) to sędzia przerywa grę udziela zawodnikowi wchodzącemu napomnienia, żółta kartka a grę wznawia rzutem wolnym z miejsca gdzie znajdowała się piłka w momencie przerwania gry.
o) drużyna musi rozpocząć mecz w minimum cztero-osobowym składzie (bramkarz plus 3 w polu).
p) jeśli zmiana zawodnika nastąpiła w innym niż wyznaczone do tego miejsce to sędzia winien ukarać zawodnika wchodzącego na boisko żółtą kartką w pierwszej przerwie podczas gry od momentu zmiany zawodników
r) wszystkie rzuty wolne są rzutami bezpośrednimi (jeśli wykroczenie zostało popełnione w polu karnym, a czyn nie kwalifikuje się do rzutu karnego, sędzia nakaże wykonać rzut wolny z linii pola karnego równoległej do lini bramkowej miejscu najbliższemu w momencie popełnienia przewinienia)
s) zabrania się w jakikolwiek sposób blokowania piłki przeciwnikowi, który próbuje wznowić grę z rzutu rożnego czy też rzutu wolnego. Obowiązuje 5 m w przeciwnym wypadku sędzia może ukarać zawodnika blokującego piłkę żółtą kartką.

6.W rozgrywkach (SLS) nie mogą występować zawodnicy zrzeszeni w ZZPN powyżej 3 ligi, a także zawodnicy grający w rozgrywkach ligi Futsalu PZPN wyłacznie w wydaniu męskim

7. Zawodnik grający powyżej 3 ligi może uczestniczyć w rozgrywkach po upływie 6 miesięcy od ostatniego meczu w ramach ZZPN.W wyjątkowych sytuacjach gdzie zawodnik rozegrał maks. do 3 spotkań w lidze wyższej niż mowa w punkcie, istnieje możliwość zezwolenia zawodnikowi wzięcia udziału w zawodach. Prośbę należy złożyć pisemnie u organizatora, każdy przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie.
a) Zawodnik grający w ogólnopolskiej lidze futsalu może uczestniczyć w rozgrywkach SLS po upływie 6 miesięcy od ostatniego rozegranego meczu w ramach Ligi Futsalu.

8. Drużyny biorące udział w rozgrywkach zobowiązuje się do występowania w jednakowych strojach z różnymi numerami na plecach i w obuwiu sportowym. Obuwie sportowe - buty sportowe na płaskiej podeszwie lub multi kołeczki tak zwane tarfy. Czytelne numery na koszulkach są obowiązkowe. Sędzia prowadzący zawody lub kierownik-organizator rozgrywek mają prawo nie dopuścić do gry zawodników, którzy nie spełniają w/w wymogów:
a) dla drużyn nie posiadających jednolitych ponumerowanych strojów organizator przygotował znaczniki, które na czas spotkania mogą zostać wypożyczone kierownikowi - kapitanowi drużyny za pozostawieniem dowodu osobistego,
b) za zgubienie odpowiada osoba, która wypożyczyła znacznik,
c) równowartość jednego znacznika to 35 zł.
d) obowiązuje także zarządzenie grania w kamizelkach dla wszystkich zawodników drużyny, która zdecyduje grać się w choć by jednej kamizelce (np brak jednego kompletu jednolitego z resztą drużyny). Sędziowie mają prawo nie dopuścić drużyny do meczu po groźbą walkowera, która chce wystąpić np w 13 strojach jednolitych + kamizelka. Zarządzenie ma na celu wyeliminowanie bałagan który następuje po meczu dotyczący strzelców bramek, czy osoby ukarane (np powtarzające się numery).

9. W sezonie 2014 SLS obowiązuje system finałów i baraży. W pierwszej lidze w celu wyłonienia pierwszej czwórki po zakończenie sezonu zasadniczego rozgrywane będą gry barażowe oraz finałowe w systemie par pierwszy z czwartym, drugi z trzecim, po czym zwycięzcy zmierzą się w wielkim finale, a przegrani w meczu o trzecie miejsce. System gier barażowych o utrzymanie i o awans zostaną podane w czasie rozgrywek oddzielnym komunikatem.


10. Każda drużyna musi posiadać osobę odpowiedzialną za drużynę. Osobą odpowiedzialną za drużynę nazywamy osobę, której drużyna powierzyła następujące kompetencje i obowiązki:
a) prawo do zgłaszania i wycofania drużyny z rozgrywek (SLS) w formie pisemnej,
b) dopilnowania wszystkich formalności,
c) odpowiedzialność za zachowanie się drużyny w trakcie meczu i po jego zakończeniu,
d) zobowiązany jest do kontaktu z Zarządem (SLS) w celu otrzymywania bieżących informacji na temat terminarza, kar czy też innych wiadomości, oraz brania udziału w zebraniach organizowanych przez zarząd,
e) podpisała osobiście formularz zgłoszeniowy potwierdzając wszystkie zawarte w nim treści,
f) osoba odpowiedzialna, także odpowiada za naliczanie kar w swojej drużynie i jest zobowiązana nie dopuścić do gry swoich zawodników, którzy mają kolejne przewinienia i nałożone kary przez zarząd Halp s.c. Dokładna regulacja naliczania kar znajduje się w § 3 Sankcje karne

11. Za usterki stwierdzone w szatniach odpowiedzialność ponoszą kierownicy drużyn.

12. Drużyna ma prawo do zmiany nazwy w trakcie rozgrywek, o fakcie tym powinna zawiadomić zarząd (SLS) na piśmie.

13. Zawodnik może być zgłoszony tylko na jednej liście w (SLS), w przypadku zgłoszenia zawodnika na kilku listach zgłoszeniowych, to przynależność gracza do drużyny będzie traktowana za ważną w momencie gdzie zawodnik ten rozegra spotkanie w danej drużynie po raz pierwszy.

14. Za kibiców odpowiada drużyna i jej kierownictwo. Jeżeli sympatycy danego zespołu wszczynają awantury lub w inny sposób zakłócają spokój rozgrywek, organizator ma prawo wycofać zespół z ligi.

15. Drużyną nazywamy grupę osób w ilości nie mniejszej niż 6 osób, którzy zadeklarowali grę w określonej drużynie reprezentowanym przez daną osobę:
a) w kolejnym sezonie nie obowiązuje przynależność do danej drużyny z poprzedniego sezonu,
b) łączenie zespołów czyli tak zwane fuzje, - aby połączyć dwa zespoły z różnych klas rozgrywkowych należy zgłosić pisemnie ten fakt u organizatora. Jeżeli jest to fuzja drużyny z niższej klasy rozgrywkowej do wyższej to drużyna, która gra lub grała w wyższej klasie rozgrywkowej musi posiadać po połączeniu drużyn co najmniej sześciu zawodników z pierwotnej listy zgłoszeniowej, którzy rozegrają co najmniej pięć spotkań w rundzie zaraz po fuzji. Jeśli ten zapis nie dojdzie do skutku fuzja będzie uznana za nie byłą, a oba zespoły zostaną zdegradowane do najniższej ligi. Zaś mecze rozegrane potraktowane jako nie odbyte.

16. Drużyna rezerw o której mowa w § 1 punkt 4 a) Warunków i Zasad Uczestnictwa jest to zespół składający się z grupy osób, które zadeklarowały chęć gry w obydwu zespołach pod tą samą nazwą przy czym drużyna występująca niżej będzie oznakowana dodatkowo jako rezerwy. Drużynę rezerw może posiadać każdy zespół spełniając następujące postanowienia.
a) minimalna ilość zawodników zgłoszona do ligi to dwanaście osób max czterdzieści,
b) w zależności od potrzeb drużyny może ona sobie regulować przepływ osób pomiędzy drużyną pierwszą, a rezerwami,
c) podczas jednej kolejki (jednego weekendu) dany zawodnik może wystąpić tylko w jednej drużynie (jednym spotkaniu), dotyczy także meczy przełożonych
d) drużyna rezerw nie może występować w tej samej klasie rozgrywkowej co pierwsza drużyna

17. Przełożenie terminu spotkania jest możliwe tylko w wyjątkowych przypadkach i za zgodą organizatora ligi. Zespół występujący o zmianę daty meczu musi:
a) zwrócić się o to pisemnie na 3 dni przed wyznaczonym terminem do organizatora,
b) powiadomiæ drużynę przeciwną i uzyskanie od niej pełną akceptacje zmiany terminu spotkania,
c) spotkanie zaległe musi się odbyć w ciągu 14 dni od wcześniej ustalonej daty spotkania,
d) Zmianom nie podlegają spotkania trzech ostatnich kolejek ligowych,
e) Koszt wynajmu sali oraz sędziów ponosi drużyna która prosiła o zmianę. Jest to 160 z³,
f) Numery telefonów i kontakt do innych kierowników zespołów posiada organizator Robert Jurszo 501084750.

18. W kolejnym sezonie nie obowiązuje przynależność do danej drużyny z poprzedniego sezonu. Tym niemniej zabrania się procederu oddawania swojego miejsca w lidze z powodu nie przystąpienia drużyny do kolejnych edycji. Za drużynę do końca odpowiedzialny jest kierownik drużyny i jeśli nie zrzeknie się on praw do swojej drużyny u organizatora, będzie on traktowany jako jedyna osoba, odpowiedzialna za dalsze losy drużyny.

19. Łączenie zespołów czyli tak zwane fuzje, - aby połączyć dwa zespoły z różnych klas rozgrywkowych należy zgłosić pisemnie ten fakt u organizatora. Jeżeli jest to fuzja drużyny z niższej klasy rozgrywkowej do wyższej to drużyna, która gra lub grała w wyższej klasie rozgrywkowej musi posiadać po połączeniu drużyn co najmniej sześciu zawodników z pierwotnej listy zgłoszeniowej, którzy rozegrają co najmniej pięć kolejnych spotkań w rundzie zaraz po fuzji. Jeśli ten zapis nie dojdzie do skutku fuzja będzie uznana za nie byłą a oba zespoły zostaną zdegradowane do najniższej ligi. Bez możliwości zwrotu wpisowego jak i przystąpienia do rozgrywek w tej samej edycji. Zaś mecze rozegrane potraktowane jako nie odbyte.

20. O fakcie wycofania drużyny z rozgrywek osoba odpowiedzialna powinna powiadomić Zarząd (SLS) w formie pisemnej.

21. Drużynie wykluczonej z rozgrywek (SLS) nie przysługuje zwrot kosztów.

22. W sezonie 2014 liga składała się będzie z minimum:
a) Pierwsza liga -12 drużyn
b) Druga liga gr 1 - 12 drużyn, Druga liga gr 2 - 12 drużyn, Druga liga gr 3 - 12 drużyn
c) Trzecia liga - w zależności od ilości zgłoszonych zespołów jedna lub więcej grup po XX drużyn

23. Od roku 2006 wprowadzony został przepis mówiący o tym, że jeżeli drużyna, która wywalczyła awans do wyższej klasy rozgrywkowej nie będzie chciała przystąpić do rozgrywek w nowej wyższej lidze zostanie zdegradowana do najniższej ligi. Przepis dotyczy drugoligowców, a w przyszłości także trzecioligowców gdy stworzona zostanie czwarta liga.

24.
 Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunku zawodników grających w lidze dla celów marketingowych

* Podana cena jest ceną Netto i należy doliczyć do niej podatek Vat w wysokości 22%.

§2
Regulamin

1. Wszystkie drużyny obowiązuje ogłoszony terminarz gier (SLS) dostępny na stronach internetowych www.halp.com.pl w dziale odpowiednim dla danego zespołu.

2. Drużyny grające ze sobą korzystają z szatni podanej w terminarzu. Tylko kapitan lub kierownik drużyny jest upoważniony do odbierania i oddawania kluczy. Od momentu odebrania klucza odpowiedzialność za klucz spoczywa na osobie, która odebrała klucz.

3. Prawo wyboru koszulek przysługuje zespołowi wymienionemu w terminarzu na pozycji "goście" tj druga pozycja. W protokole meczowym pozycja 2. Bramkarze obydwu zespołów muszą się różnić wyraźnie ubiorem od pozostałych zawodników

4. Przed rozpoczęciem meczu kapitanowie lub kierownictwo obydwu drużyn zobowiązani są do czytelnego wypełnienia protokołu oraz stwierdzenia własnoręcznym podpisem prawdziwości danych.
a) do meczu ligowego może przystąpić max 14 osób

5. Protokół meczowy jest niezbędnym elementem rozgrywanego spotkania:
a) protokół należy wypełnić czytelnie w raz z numerami zawodników, a w pozycji BR zawsze wpisujemy tylko i wyłącznie bramkarza,
b) jeśli z jakiś powodów nie zależnych od organizatorów protokół meczowy nie zostanie wypełniony przez którąś z drużyn to organizator zastosuje karę w postaci odciągnięcia jednego punktu od dorobku danego zespołu nie zależnie od wyniku spotkania, w następnych przypadkach podobnego wykroczenia tej samej drużyny kara może zostać zwiększona kolejno o dwa i trzy punkty.

6. Kapitan drużyny musi posiadać na rękawie widoczną opaskę.

7. W czasie trwania zawodów prawo zwrócenia się do sędziego ma tylko i wyłącznie kapitan drużyny.

8. Czas trwania meczu 2 x 25 min. plus czas doliczony przez sędziego z przerwą 5 min na zmianę stron.

9. Czas oczekiwania na drużynę 5 min. od ustalonego terminu rozpoczęcia meczu.
a) drużyna która nie rozpocznie spotkania w ciągu tego czasu, zostanie ukarana walkowerem w stosunku 0:5.
b) trzeci walkower za nie stawienie się na spotkanie oznacza wykluczenie z rozgrywek.
c) kara za oddanie meczu walkowerem wynosi 100 zł płatne w ciągu pięciu dni.
d) w szczególnych przypadkach decyzje podejmie organizator.

10. Po zakończeniu spotkania kapitan drużyny powinien zapoznać się z protokołem po meczowym, aby dowiedzieć się o ilości strzelonych jak i straconych bramek, a także ilości jak i komu zostały przyznane napomnienia by móc policzyć, który z zawodników nie będzie mógł wystąpić w kolejnych spotkaniach.
a) organizator nie będzie rozpatrywał wniosków, w których kierownictwo drużyny dopuściło zawodnika do spotkania w którym to udziału brać on nie powinien. Przysługuje walkower drużynie przeciwnej stosunku 5:0, a kara dla zawodnika traktowana jako nie odbyta,
b) także reklamacje dotyczące braku lub mylnego naliczenia bramek strzelcom nie będą rozpatrywane, gdy nie dojdzie do wykonania wyżej omawianego punktu,
c) strona internetowa www.halp.com.pl, aktualizuje dane o zawodnikach pauzujących. Najczęściej jest to piątek przed kolejną kolejką. Nie mniej jednak nie jest to źródło informacji na które kierownicy mogą się powoływać. Regulacje o kartkach i karach dokładniej określa § 3 Sankcje Karne

11. W uzasadnionych przypadkach kierownik, lub kapitan zespołu może zwrócić się do sędziego zawodów o sprawdzenie tożsamości drużyny przeciwnej. Powyższa decyzja musi być zgłoszona sędziemu przed rozpoczęciem meczu lub w przerwie

12. W celu ewentualnego sprawdzenia tożsamości każdy zawodnik musi posiadać przy sobie dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający jego tożsamość.
a) nie okazanie lub nie stawienie się do okazania dokumentu w celu weryfikacji danych osobowych na prośbe sędziego oznacza walkower dla drużyny przeciwnej

13. Protesty dotyczące zawodów muszą być wnoszone pisemnie do kierownika-organizatora zawodów w czasie 24 godzin po jego zakończeniu. Protesty zgłoszone po terminie, nie będą rozpatrywane.

14. Za wstawienie do gry zawodnika nieuprawnionego, zawieszonego, odbywającego karę dyskwalifikacji lub pod obcym nazwiskiem zostaje przyznana kara:
a) drużynie walkower, oraz kara pieniężna 100 zł. Płatne w ciągu pięciu dni.
b) zawodnikowi dyskwalifikacja od 2 do 6 kolejek. O ewentualnych dalszych konsekwencjach decyduje organizator.

15. Organizator ma prawo bez wniesienia protestu drużyny bezpośrednio zainteresowanej sprawdzić zawodników, którzy najprawdopodobniej grają nie legalnie i tym samym ukarać drużynę, która dopuściła się takiego czynu.

16. Nieuprawnionym zawodnikiem do gry, określa się osobę która nie dopełniła formalności regulaminowych i nie spełnia postanowień regulaminu.

17. Zawodnik ma prawo zmienić drużynę tylko raz w sezonie i tylko w czasie tak zwanych transferów. Czas ten określi organizator podczas rozgrywek i nastąpi to na trzy kolejki przed rundą rewanżową. Nowo zgłoszony zawodnik może wystąpić w drużynie dopiero od rundy rewanżowej. Natomiast rundę pierwszą może rozegrać do końca w swojej pierwszej drużynie.
a) w meczach zaległych, przełożonych z pierwszej rundy mogą wystąpić nowo nabyci zawodnicy

18. Transferem nazywamy zmianę przez zawodnika barw klubowych oraz dopisanie nowego zawodnika do zespołu, który nie był jeszcze zarejestrowany w (SLS).

19. Warunkiem przeprowadzenia transferu jest:
a) pismo od zawodnika o zmianie barw do organizatora, również w formie elektronicznej halp@halp.com.pl 

20. Zawodnik krwawiący musi opuścić pole gry. 

21. Kibice drużyn nie mają prawa wstępu na boisko. 

22. W przypadku, gdy drużyna zostanie wycofana w I rundzie rozgrywek spotkania z jej udziałem zostaną potraktowane jako nie odbyte.

23. W przypadku gdy drużyna wycofa się lub zostanie wykluczona z rozgrywek, a rozegra 50% + 1 spotkanie z objętych terminarzem to wówczas wyniki rozegranych przez nią spotkań zostaną zaliczone, natomiast w pozostałych spotkaniach zostanie przyznany drużynie przeciwnej walkower w stosunku 5:0.

24. Drużyna, która wywalczyła awans do wyższej klasy rozgrywkowej nie będzie chciała przystąpić do rozgrywek w nowej wyższej lidze zostanie zdegradowana do najniższej ligi. Przepis dotyczy drugoligowców, a w przyszłości także trzecioligowców gdy stworzona zostanie czwarta liga.

25. Jeżeli zarząd (SLS), nie ustali inaczej, zawodnik którego sędzia usunął z gry (bezpośrednia czerwona kartka) otrzymuje zakaz występowania w najbliższym spotkaniu.

26. Wszelka działalność drużyny lub jej przedstawicieli na boisku lub poza nim sprzeczną z etyką sportową i rzucająca cień na dobre imię rozgrywek, może stanowić podstawę do podjęcia kar dyscyplinarnych oraz finansowych w stosunku do zawodników, drużyn i osób odpowiedzialnych łącznie z wycofaniem drużyny z rozgrywek, a w przypadku zniszczeń wyciągnięcia konsekwencji w postaci pokrycia pełnych kosztów napraw. Np.: przypadku wybitnie nie sportowych zachowań zawodników i kibiców danej drużyny (np.: uderzenie przeciwnika, czynne znieważenie sędziego) drużyna zostaje automatycznie ukarana karą finansową w wysokości 500 zł. Płatne w ciągu pięciu dni od decyzji organizatorów.)

27. Na ławce rezerwowych podczas pojedynku przebywać mogą tylko zawodnicy oraz kierownik wraz z trenerem wpisani do protokołu, przebrani i przygotowani do zawodów w obuwiu sportowym. Zapis przebrania nie dotyczy osób kierownika i trenera zainteresowanej drużyny.

28. O końcowej pozycji w tabeli decydują w kolejności, ilość zdobytych punktów w przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwie lub więcej drużyn, o zajętym miejscu decydują:
a) przy dwóch zespołach: liczba zdobytych punktów w spotkaniach między tymi drużynami
b) przy równej liczbie punktów korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w spotkaniach tych drużyn
c) przy dalszej równości, korzystniejsza różnica bramek we wszystkich spotkaniach z całego cyklu rozgrywek
d) przy dalszej równości, większa liczba bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach z całego cyklu
e) jeżeli powyższe punkty nie rozstrzygnęły o kolejności, zarządza się dodatkowe spotkanie barażowe
f) przy więcej niż dwóch zespołach: liczba zdobytych punktów w spotkaniach między tymi drużynami
g) przy równej liczbie punktów korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w spotkaniach tych drużyn
hi) przy dalszej równości korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w spotkaniach tych drużyn
i) przy dalszej równości, korzystniejsza różnica bramek we wszystkich spotkaniach z całego cyklu rozgrywek
j) przy dalszej równości, większa liczba bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach z całego cyklu 

29. O końcowej pozycji w tabeli strzelcówdecyduje ilość zdobytych bramek, najlepszych zawodników - bramkarzy - Fair Play decyduje ilość zdobytych punktów
a) przy dwóch lub wiecęj zawodników z równą ilościa bramek, zwycięzcą zostaje zawodnik z drużyny, która zajęła wyższa pozycję w tabeli końcowej ligi
b) przy dwóch lub wiecęj zawodników - drużyn z równą ilościa punktów, zwycięzcą zostaje zawodnik - drużyna, która zajęła wyższa pozycję w tabeli końcowej ligi

30. Każda drużyna, uczestnicząca w rozgrywkach winna być ubezpieczona od następstw nieszczęśliwych wypadków. Zarząd (HALP) nie ponosi odpowiedzialności za następstwa nieszczęśliwych wypadków.

§3
Sankcje karne

1. Sędzia prowadzący zawody może upomnieć i ukarać zawodnika kartkami żółtą i czerwoną:
a) pokazanie 3-ch żółtych kartek temu samemu zawodnikowi w różnych spotkaniach powoduje automatyczne wykluczenie go z najbliższego meczu.
b) kolejne wielokrotności żółtych kartek tj. po odsiedzeniu trzech żółtych kartek, każde następne trzy kartki równają się pauzie powiększonej o jedno spotkanie czyli: 3 żółte kartki mecz przerwy, sześć żółtych kartek dwa mecze przerwy, dziewięć żółtych kartek trzy mecze itd.
c) druga żółta kartka w tym samym spotkaniu dla tego samego zawodnika oznacza kartkę czerwoną, która nie jest zaliczana do klasyfikacji kartek czerwonych (do klasyfikacji zaliczone będą tylko dwie żółte kartki)
d) okazanie zawodnikowi czerwonej kartki jest równoznaczne z całkowitym wykluczeniem go z gry w tym spotkaniu (bez prawa powrotu do gry) uzupełnienie składu następuje po pięciu minutach niezależnie od ilości utraconych czy też strzelonych bramek, a także może zostać nałożona kara finansowa na zawodnika w wysokości ustalonej przez zarząd. Wiadomość o ewentualnej karze finansowej zostanie przekazana kierownikowi drużyny. Płatne w ciągu pięciu dni.
e) osoba, która otrzymała czerwoną kartkę musi opuścić teren rozgrywania zawodów (udać się do szatni lub pozostać poza ogrodzeniem boiska.)
f) pierwszy zespół i drużyny rezerw - pauzowanie obowiązuje zawodnika zarówno w zespole pierwszym jak i rezerw. Nie można łączyć spotkań z jednej kolejki gdy grają obie drużyny. Przypadek taki jest traktowany jako jedno spotkanie.
g) jeżeli zarząd (SLS) nie ustali inaczej, zawodnik którego sędzia usunął z gry (tylko bezpośrednia czerwona kartka) otrzymuje zakaz występowania w najbliższym jednym meczu. Dotyczy również meczy przełożonych.

2. Jeżeli zawodnik zachowuje się w sposób obraźliwy pod adresem sędziego i czyni to z ławki rezerwowych - to może On zostać ukarany żółtą, a nawet czerwoną kartką.

3. Zawodnik musi brać udział w zawodach w koszulce z takim numerem pod jakim jest wpisany do protokołu sędziowskiego. Pod groźbą walkowera.

4. Za wstawienie do gry zawodnika nieuprawnionego, zawieszonego, odbywającego karę dyskwalifikacji lub pod obcym nazwiskiem zostaje przyznana kara:
a) drużynie walkower, oraz kara pieniężna 100 zł. Płatne w ciągu pięciu dni od udowodnienia przewinienia,
b) zawodnikowi dyskwalifikacja od 2 do 6 kolejek,
c) ewentualnych dalszych konsekwencjach decyduje organizator.

5. Czas oczekiwania na drużynę - 5 min. od ustalonego terminu rozpoczęcia meczu. Drużyna która nie rozpocznie spotkania w ciągu tego czasu, zostanie ukarana walkowerem w stosunku 0:5. Kara za oddanie meczu walkowerem wynosi 100 zł płatne w ciągu pięciu dni. W szczególnych przypadkach decyzje podejmie organizator.

6. Zarząd (SLS) ma prawo podjąć decyzje o wykluczeniu danej drużyny z rozgrywek SLS w przypadku:
a) nie dopełnienia formalności zgodnie z punktami regulaminu 1. jeśli drużyna zostanie wycofana z powodu zaległości finansowych, zawodnicy wpisani na listę zgłoszeniową danej drużyny zostają zawieszeni w czynnościach zawodnika / uczestnika. Przywrócenie praw nastąpi dopiero po uregulowaniu przez kierownictwo zaległości na rzecz Halp s.c. Istniej również możliwość opłacenia mandatu karnego w wysokości 200 zł pojedynczych zawodników tzn. Wykupienie praw zawodniczych.
b) nie opłacenia kar finansowych nałożonych przez (SLS) na daną drużynę w terminie.
c) nie sportowego zachowania się zawodników i osób odpowiedzialnych w czasie meczu jak i poza nim, na terenie całego obiektu sportowego.
d) notorycznego łamania regulaminu (SLS)
e) trzykrotnego walkowera za nie stawienie się na mecz

7. Niestawienie się drużyny na mecz w określonym terminie, powoduje przegranie meczu przez tą drużynę walkowerem (0:5). oraz karę finansową płatną w ciągu 5 dni od terminu wyznaczonego spotkania w wysokości 100,00 zł.

8. Trzykrotne niestawienie się drużyny na mecz w określonym terminie, jest równoznaczne z wycofaniem drużyny z rozgrywek. Jeżeli jest to okres zmian barw, zawodnicy tej drużyny mogą podjąć grę w innych drużynach jeśli nie to muszą poczekać na okres transferowy lub do końca sezonu

9. Walkower zawsze przyznawany jest w stosunku 5:0 na nie korzyść drużyny ukaranej. Walkowera można otrzymać za:
a) nie stawienie się drużyny punktualnie na mecz,
b) wstawienie nie uprawnionego zawodnika na mecz,
c) przerwanie meczu z powodu kar lub innych nieprzewidzianych zajść

10. Jeśli z jakiś powodów mecz który się odbył, a został zweryfikowany na walkower to:
a) strzelcom bramek, nie nalicza się trafień
b) zawodnikom napomnianym kary liczą się do dalszej klasyfikacji

11. W przypadku wybitnie nie sportowych zachowań zawodników i kibiców danej drużyny (np.: uderzenie przeciwnika, czynne znieważenie sędziego) drużyna zostaje automatycznie ukarana karą finansową w wysokości 500 zł. Płatne w ciągu pięciu dni od decyzji organizatorów. W przypadku powtórzenia się zdarzenia drużyna zostaje wykluczona z rozgrywek, a w przypadku zniszczeń odpowiedzialny kierownik ponosi pełne koszty napraw.

12. Wszelka działalność drużyny na boisku, lub poza nim sprzeczna z jakąkolwiek etyką sportową i rzucającą cień na dobre imię sportu, w szczególności stwierdzenia zwłaszcza w końcowej fazie rozgrywek o mistrzostwo przypadki braku sportowej postawy, ambicji i woli walki, może stanowić podstawę do weryfikacji wyniku spotkania, walkoweru lub obustronnego oraz do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego.

§4
Postanowienia końcowe

1. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są zapoznać się z niniejszym regulaminem i przestrzegać go podczas rozgrywek.

2. Organizatorzy zastrzegają sobie pełne i wyłączne prawo interpretacji niniejszego regulaminu.

3. Organizator może dokonać zmian w regulaminie, liczbie drużyn i lig, jeżeli uzna to za stosowne. W przypadku wycofania się jakiejkolwiek drużyny z rozgrywek organizator nie przewiduje rozgrywania dodatkowych spotkań oraz zwrotów kosztów związanych z mniejszą ilością spotkań rozegranych przez drużyny przeciwne.

4. Niniejszy regulamin rozgrywek wraz z przepisami SLS jest jedyną podstawą rozgrywek. Wszystkie sprawy związane z protestami, karami i wykroczeniami rozpatrywać będzie zarząd (SLS). W przypadku wątpliwości wyjaśnień udziela organizator rozgrywek.

5. Na koniec każdej edycji organizatorzy SLS przygotują festyn połączony z grami barażowymi oraz finałowymi, które są podsumowaniem ligi. Zaraz po zakończeniu tych gier zostają wręczone nagrody, dyplomy, puchary. Nagrody rozdawane podczas uroczystego zakończenia dla triumfatorów klasyfikacji indywidualnych oraz drużynowych, a nie odebrane w dniu imprezy zostaną przekazane na potrzeby wybranego domu dziecka w Szczecinie.

You need to upgrade your Flash Player
Pilkarskie urodziny