You need to upgrade your Flash Player
Zaloguj się | Nie masz swojego konta? Załóż konto »

Mecze przełożone

Począwszy od 5-go sezonu HALP wprowadzamy nową pod stronę o nazwie "Mecze przełożone". Znajdować się będą na niej informacje o meczach przełożonych, maksymalnych terminach ich rozegrania, oraz o tym, która z ekip przełożyła spotkanie.

Jednocześnie informujemy, że wszystkie mecze przełożone muszą (!) być rozegrane w ciągu 14 dni od daty wyznaczonej przez terminarz. W przypadku nie rozegrania pojedynku w tym terminie, będziemy konsekwentnie przyznawać walkowery na niekorzyść drużyny, która przełożyła mecz !

W myśl regulaminu, punkt 30:

Przełożenie terminu spotkania jest możliwe tylko w wyjątkowych przypadkach i za zgodą organizatora ligi. Zespół występujący o zmianę daty meczu musi:

  1. zwrócić się o to pisemnie na 14 dni przed wyznaczonym terminem do organizatora
  2. powiadomić drużynę przeciwną, a także uzyskać od niej pełną akceptacje zmiany terminu spotkania wraz z podaniem daty dokładnej daty nowego terminu
  3. spotkanie zaległe musi się odbyć w ciągu 14 dni od wcześniej ustalonej daty spotkania
  4. Zmianom nie podlegają spotkania trzech ostatnich kolejek ligowych.
  5. Koszt wynajmu boiska oraz sędziów ponosi drużyna która prosiła o zmianę. Jest to 150 zł.
  6. Numery telefonów i kontakt do innych kierowników zespołów posiada organizator - Robert Jurszo tel. 501084750

Nowy termin Mecz Kolejka Przełożył
Red Cargo - Villa Hoff SLS 2018 Runda 2 Kolejka 7 HALP
You need to upgrade your Flash Player
Pilkarskie urodziny